• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Karsberget

Vägbeskrivning

Karsberget är ett naturreservat beläget i kommunen Gällivare i Norrbottens län. Det är ett område på 234 hektar som förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och skapades den 17 november 2011. Reservatet består av 230 hektar landyta och 4 hektar vatten.

Karsberget är ett kuperat och varierande barrskogsområde som präglas av urskogsartad skog som har formats av skogsbränder. Reservatet ligger intill Råneälven och sträcker sig från älven upp över Karsberget och över myrmarken Kvigmyran. En mindre del av myren Såkatsape-Orrmyren ingår också i reservatet.

Karsberget är brant och når 353 meter över havet. Den vanligaste naturtypen är tallskog av olika ålder. På bergets nordvästra sida finns ett område med granskog som har rikligt med hänglavar i granarna och inslag av äldre tallar här och var. Död ved i form av granlågor och stående torrträd av både gran och tall finns i området. Brandspår från den senaste branden, troligtvis från slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet, kan ses i många av de gamla tallarna.

I den norra delen av reservatet finns ett myrområde med flera större och mindre myrholmar med granskog. Karsberget är känt för att hyser många typiska skogsfåglar, såsom lavskrika, spillkråka och större korsnäbb.

Karsberget är ett vackert naturområde med en rik historia och en mångfald av växt- och djurarter. Det är ett populärt resmål för vandrare och naturentusiaster som vill uppleva den vackra naturen och det unika djurlivet i området.