• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kasttjärnsberget

Vägbeskrivning

Kasttjärnsberget är ett naturreservat som ligger i kommunen Hedemora i Dalarnas län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län och skapades den 30 januari 2012. Reservatets storlek är 138 hektar och består enbart av landyta. Av dessa 138 hektar utgör skogsmarken 134 hektar.

På Kasttjärnsberget finns tydliga spår efter skogsbränder och sluttningarna på berget är bördigare. I området har sällsynta arter hittats, vilket gör det till en viktig plats för biologisk mångfald.

Trots att det inte finns några specifika aktiviteter eller sevärdheter att nämna i reservatet, är det en värdefull plats för naturälskare att besöka och uppleva. Här kan man vandra i den vackra och varierande naturen, och utforska skogarna och markerna som utgör Kasttjärnsberget.

Som ett skyddat område är Kasttjärnsberget en plats där besökare uppmanas att respektera naturen och dess invånare. Genom att ta hänsyn till djur och växter och undvika att störa deras livsmiljö, kan vi bevara denna unika plats för framtida generationer att uppleva och njuta av.