• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kedum-Torpa

Vägbeskrivning

Området har nästan helt saknat spår av skogsbruk och terrängen är blockig och småkuperad. Enstaka lövträd såsom björk, asp, rönn och ek förekommer i skogen. Torrträd finns i hela området och undervegetationen är rik på mossor, blåbär och ljung på berghällarna. Lågor finns till viss del, men inte många av äldre datum.

Naturreservatet förvaltas av Lidköpings kommun och skapades den 12 oktober 1995. Trots att enstaka stubbar kan hittas, verkar det som att området har avstått från avverkning. Detta har resulterat i en skog som är rik på biologisk mångfald och som fungerar som en viktig livsmiljö för många djur och växter.