• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kilberget

Vägbeskrivning

Kilberget är ett 90 hektar stort naturreservat beläget i Norrbottens län mellan kommunerna Boden och Luleå. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och skapades den 11 juli 2016.

I reservatet finns två bergstoppar på strax över 200 meter och passar de som gillar lite mer utmaning. Det ena berget du kan bestiga är det branta Bastutjärnberget med blockfält och brandpräglade skogar. Väljer du istället att bestiga Kilbergets topp belönas du med en milsvid utsikt ända bort mot naturreservatet Snöberget. Här har du också chans att stifta bekantskap med den för trakten sällsynta fjällnejlikan.

Reservatet har en rik biologisk mångfald med arter som frodiga lunglaven, kärnsvampen Caliciopsis calicioides, tolta, skogsnäva och ormbär. Det rör sig näringsrikt vatten i marken vilket ger gott om örter. På de grova asparna sitter stiftgelélav och arter som är specialiserade på björk, asp och sälg finns också.

På Kilberget kan du spana efter brandljud och skador i trädstammen som skapats av eldens heta lågor. I naturreservatet finns också gott om död ved, det vill säga träd som dött och nu kan ge livsutrymme åt svampar, insekter och fåglar.

I sydsluttningen nedanför Bastutjärnbergets stup finns mäktiga blockfält som kan vara en utmaning att ta sig över. De ramas in av vackra gamla tallar. Öster om sydsluttningen ligger en tät och rätt så spinkig tallskog. Det är stavatallskog som kommit upp efter brand. Skogen är gammal och senvuxen, vilket gör att den döda veden får hög kvalitet och är viktig för många arter.

Kilberget är en utmaning där du får vara beredd på att klättra över stock och sten. För er som funderar på en utflykt med barn kan detta reservat passa bäst för lite äldre barn.