• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Klev

Vägbeskrivning

Klev är beläget i Svenljunga kommun i Västra Götalands Län och är ett naturreservat som förvaltas av Västkuststiftelsen. Reservatet skapades den 20 februari 1989 och täcker en yta av 29 hektar. Av dessa är 27 hektar täckta av skog och resterande yta utgörs av land.

Naturreservatet är mest känt för Klevs Gästgiveri med anor från 1650-talet. Gästgiveriverksamheten upphörde på 1950-talet men tre större byggnader finns kvar. En av byggnaderna är arrendatorsbostad som uppfördes 1836. Den äldsta byggnaden är från 1750 och fungerade som gårdens manbyggnad. Den tredje byggnaden har tidigare använts som utskänkningslokal och resanderum men fungerar idag som restaurang.

Nära gästgiveriet ligger den gamla lanthandeln och en trädgård- och parkområde med ekar och bokar. I norr övergår parken i en skogbevuxen bergbrant där det finns rester av en skansanläggning och en jordvall. Dessutom finns en ristning på en fast häll. I väster finns en blockig rasbrant med riklig förekomst av mossor och ormbunkar.

Reservatet har också en informationstavla där besökare kan lära sig mer om dess historia och geografi. Klev ligger utefter Ätrastigen med en lämplig skjutshåll från Gunnarp i Halland. För att bevara de gamla byggnaderna förklarades de som byggnadsminne 1988 och året därpå blev området ett naturreservat för att bevara miljön kring husen.