• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Klingavälsåns dalgång

Vägbeskrivning

Klingavälsåns dalgång är ett naturreservat i Skåne län, som förvaltas av Länsstyrelsen. Reservatet skapades år 1968 och sträcker sig över 2118 hektar mark, varav 1659 hektar är landyta, 12 hektar är vatten och 91 hektar utgörs av skog. Området ligger i kommunerna Lund och Sjöbo och är ett av Skånes största naturreservat.

Reservatet innehåller fuktiga ängsmarker som är av stor betydelse för våtmarksfåglar som tofsvipa och storspov. Under vintern rastar och övervintrar många gäss och rovfåglar i området. Flera fågeltorn finns i reservatet för besökare att använda. Det finns även anordningar som dass, information, parkering, rastplats och parkering för rörelsehindrade.

Det är tillåtet att ströva fritt i betesmarkerna i reservatet, men det är viktigt att respektera vissa områden. Vombsängar är till exempel stängt för besökare året om för att skydda ägg och fågelungar från att överges av sina föräldrar. Karups ängar är också förbjudet att beträda under vårens och försommarens häckningar.

Klingavälsån är ett populärt besöksmål för besökare som vill uppleva naturen och fågellivet i området.

Fågeltorn
Dass
Information
Parkering
Rastplats
Parkering för rörelsehindrade
View this post on Instagram

A post shared by Sara Ericsson (@sarasockerbit)