• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Klingerberget

Vägbeskrivning

Klingerberget är ett vackert naturreservat som ligger i kommunen Åsele i Västerbottens Län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens Län och skapades den 28:e december 2009. Med en storlek på 204 hektar, inkluderande 202 hektar landyta och 1 hektar vatten, utgör det en viktig del av den lokala miljön.

Reservatet består till största delen av skog, vilket täcker 145 hektar av området. Den nordvända svaga sluttningen sträcker sig från foten av Oxkullen och Näverberget i söder längs med kanten på Klingerberget och en bit ner mot Krutsjön i nordväst. En grenad bäck med utlopp i Krutsjön rinner upp i och avvattnar den norra delen av reservatet. En annan bäck rinner upp i en liten tjärn i sydöstra delen av reservatet och följer sedan reservatsgränsen söderut.

Klingerberget är ett viktigt område för många olika arter och anses vara en viktig del av den lokala ekosystemet. Det är också ett populärt område för friluftsliv och naturupplevelser, med en mängd olika vandringsleder och andra aktiviteter att utforska.

Sammanfattningsvis är Klingerberget en viktig del av den lokala miljön i Åsele kommun, med en mängd olika arter och en vacker natur att utforska. Reservatet är ett utmärkt val för alla som vill uppleva naturen på nära håll och njuta av friluftslivet i Västerbottens Län.