• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Klipptjärn

Vägbeskrivning

I Västerbottens Län, i kommunen Åsele, ligger naturreservatet Klipptjärn. Detta område på 171 hektar skapades av Länsstyrelsen i Västerbottens län den 16:e oktober 2009.

Klipptjärn består av två mindre berg och en mindre skogstjärn som mynnar ut i Klipptjärnbäcken i söder. Av de 171 hektaren utgör 165 hektar landyta och 6 hektar vatten. Den 114 hektar stora skogen inom reservatet består huvudsakligen av medelålders granskog mellan 100-150 år. Även om delar av skogen har blivit dimensionshuggna, finns det inga tydliga spår av mänsklig påverkan och skogen ger en stark känsla av orördhet.

Förvaltningen av Klipptjärn ligger hos Länsstyrelsen i Västerbottens län. Området är ett naturreservat och är skyddat för att bevara dess naturliga skönhet och biologiska mångfald. Besökare kan njuta av vandringar i området och uppleva en bit av den orörda naturen i Västerbottens Län.