• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Knattorpsmossen

Vägbeskrivning

Knattorpsmossen är ett 46 hektar stort naturreservat beläget i kommunen Lindesberg i Örebro län. Reservatet består av 45 hektar landyta och 43 hektar skog. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län och skapades officiellt den 12 november 2007.

Naturreservatet präglas av en hundraårig skog med grova aspar, åldriga tallar och mossklädda stenblock. Här frodas sällsynta arter som rävticka, lunglav och skinnlav. I reservatet finns även en informationsskylt som hjälper besökare att lära sig mer om områdets flora och fauna.

Knattorpsmossen är ett viktigt naturskyddsområde och ett populärt utflyktsmål för naturälskare i Örebro län. Besökare uppmanas att ta hänsyn till naturen och undvika att störa djurlivet under sin vistelse i reservatet.

Information