• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kobbungen

Vägbeskrivning

Norr om Strömstad finner man Kobbungen, ett vackert naturreservat som skapades den 20:e juli 2014. Med en storlek på 28 hektar, varav 21 hektar är landyta och 6 hektar utgörs av vatten, är Kobbungen ett betydande område för den lokala naturen.

Naturreservatet består av halvön Nordbytången, Kobbungsbäcken och dess bäckravin samt den grunda havsviken Kobbungen. På Nordbytången kan besökare uppleva hällmarkstallskog och njuta av en fantastisk utsikt över havet och Hvalers skärgård samt det norska fastlandet.

I Kobbungsbäckens ravin växer lummig blandskog, vilket bidrar till den biologiska mångfalden inom området. Här finns det även ett rikt växt- och djurliv, som är väl värt att utforska.

Kobbungen är ett populärt område för friluftsliv, tack vare dess orörda natur och mångfald av olika naturmiljöer att utforska. Inom området finns ett antal mindre stigar, men det kan ibland vara svårforcerat på grund av höjdskillnader och tät vegetation.

Naturreservatet förvaltas av Strömstads kommun och är ett viktigt område för att bevara den lokala naturen och dess biologiska mångfald.