• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kockoraberget

Vägbeskrivning

Kockoraberget är ett naturreservat som ligger i Dalarnas län, mellan kommunerna Hällefors och Ludvika. Reservatet omfattar en yta på 33 hektar, varav 32 hektar är landyta och 30 hektar utgörs av skog. Detta naturreservat förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län och har funnits sedan den 9:e januari 2020.

Kockoraberget och Lustigbergets nordsluttningar är de två topparna som ligger högt, på cirka 400 meter över havet. Reservatet sträcker sig från dessa höjder ner i en sänka och sluttar mot norr med fuktiga stråk varvade med hällmark. Området är ett vackert och naturskönt område med en rik flora och fauna.

Den stora skogsytan i reservatet är en viktig resurs för många olika arter av djur och växter. Här finns en mångfald av olika trädslag, som gran, tall och björk, vilket gör området till en viktig livsmiljö för många olika fågelarter, insekter och däggdjur.

Naturreservatet är öppet för allmänheten och det finns flera markerade stigar att följa för den som vill upptäcka området till fots. Här kan man uppleva den vackra naturen och njuta av spektakulära vyer över landskapet. Kockoraberget är en plats där man kan koppla av, andas frisk luft och uppleva naturens skönhet på nära håll.