• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kollungeröd Vatten

Vägbeskrivning

Kollungeröd Vatten är ett naturreservat beläget i Orust kommun, Västra Götalands län. Det förvaltas av Västkuststiftelsen och skapades den 16 oktober 1970. Naturreservatet sträcker sig över en yta på 387 hektar, varav 335 hektar är land, 51 hektar är vatten och 108 hektar är skog.

Sjön i naturreservatet utgör en av få lerslättsjöar i Bohuslän och har en stor betydelse för fågellivet. Stränderna kantas av vassområden och sjöns djup är endast cirka 1,5-2 meter. Området runt sjön präglas av odlingslandskapet med åker- och betesmarker som varvas med löv- och barrskogsklädda sluttningar.

Tyvärr har Kollungeröd Vatten varit utsatt för sjösänkningsföretag som har påverkat dess naturliga tillstånd. Trots detta är det fortfarande en värdefull plats för både djur och människor att besöka och uppleva.