• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Komossens domänreservat

Vägbeskrivning

Komossens domänreservat är ett naturreservat beläget i Norbergs kommun i Västmanlands län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västmanlands län och skapades den 22 april 1996. Naturreservatet har en landyta på 16 hektar och består av 8 hektar skog.

Det som gör Komossens domänreservat speciellt är dess lilla myr där olika sorters mossor och gamla tallar växer. Om du gillar att ge dig ut i blöta markerna finns det goda chanser att se och höra olika sorters fåglar.

Information finns också att tillgå för besökare som önskar lära sig mer om områdets biologiska mångfald och dess historia. Komossens domänreservat är ett viktigt område att bevara för att säkerställa bevarandet av dess unika natur och för att fortsätta att locka besökare som vill uppleva dess skönhet och fridfullhet.

Information