• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Komosse södra

Vägbeskrivning

Komosse södra är ett naturreservat som ligger på gränsen mellan Västergötland och Småland. Det förvaltas av Västkuststiftelsen och skapades den 17 juni 1993. Reservatet är beläget i kommunerna Tranemo och Ulricehamn i Västra Götalands Län. Storleken på området är 1273 hektar, varav 1269 hektar utgörs av landyta och 4 hektar av vatten.

Reservatet består till största delen av mossar, där Bohestramossen, Johansjömossen och Fiskerydsmossen är tre av de ingredienser som utgör området. Mossarna är främst skoglösa, men mindre partier är glest trädbevuxna. Det glesa trädskiktet finns ofta i områden som gränsar mot kärr, vattendrag och fastmark.

Större mossgölar är koncentrerade till södra delen av Johansjömossen. En mindre del av myrmarken består av laggkärr och dråg, som förr användes till hötäkt. Några av drågen växer successivt till bäckar som omges av kärrmader. Ett fint exempel är Kilabäcken på Johansjömossen.

Ute i myrmarken ligger några större fastmarksholmar med barrskog. Väster om Fiskerydsmossen finns ett större område med sumpskog och kärrstråk.

Komosse södra är ett viktigt område för många djur och växter. Här kan man bland annat hitta stora mängder av tranor och orre, samt sällsynta arter som kärrsångare och kärrtrollslända.

Besökare är välkomna till Komosse södra, men det är viktigt att respektera naturen och följa de regler som finns för att bevara området.