• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Köpmansmossens domänreservat

Vägbeskrivning

Köpmansmossens domänreservat är ett vackert naturreservat beläget i Hofors kommun i Gävleborgs län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Gävleborgs län och skapades den 10:e januari 1997. Det täcker en yta av 154 hektar, där 83 hektar utgör skog och resterande yta är myr.

Köpmansmossens domänreservat bjuder på en imponerande utsikt över myren från skogsbrynet i öster. Här kan du också utforska området på egen hand, då det inte finns några markerade leder eller stigar. Norra delen av myrmarken består av ett gles skogsområde med torra och blöta strängar, medan södra delen utgörs av två plana runda mossar omgivna av blöta kärr.

Skogen i östra delen av reservatet, som också kantar myren i sydväst, består av medelålders och äldre blandbarrskog som tidigare använts för skogsbruk. Här finns även hällmarkstallskog och berg.

Myren i Köpmansmossens domänreservat är inte påverkad av dikning och är ett populärt område för fåglar. Under våren kan du få syn på tofsvipa, trana, grönbena och många andra arter. I östra delen av reservatet finns en välkänd tjäderspelplats.

Reservatet har också en informationstavla där du kan lära dig mer om områdets natur och historia. Sammanfattningsvis är Köpmansmossens domänreservat ett fantastiskt naturområde som bjuder på en unik upplevelse för besökare att utforska och upptäcka.

Information