• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Korrö

Vägbeskrivning

Korrö Naturreservat är ett skyddat område som ligger i Tingsryd kommun i Kronobergs län. Det förvaltas av Tingsryds kommun och har varit ett naturreservat sedan 29 september 1970. Området är 38 hektar stort, varav 34 hektar är land och 3 hektar är vatten. En stor del av naturreservatet består av skog som täcker 21 hektar.

Det som gör Korrö Naturreservat unikt är dess bevarade kulturmiljö. Byn Korrö ligger där Ronnebyån delar sig i två grenar. Byn har en lång historia som sträcker sig tillbaka till början av 1700-talet. Här har man tidigare bedrivit kvarn-, såg-, garveri-, färgeri-, bryggeri- och skomakeriverksamhet. Idag ägs byggnaderna av Svenska Turistföreningen och används som vandrarhem.

Området är också känt för dess vackra terrängformer som bildades när inlandsisen smälte. Åsen och strandängarna är gamla odlingsmarker medan åkrar och slåtterängar ligger närmast byn. Reservatet är ett viktigt område för många ljusälskande växter, till exempel backsippa, tjärblomster och slåtterfibbla. En annan blomma som växer mycket i området är Natt och Dag.

Besökare kan välja att ta en av de många stigarna genom reservatet och längs stigarna finns skyltar som berättar om naturen på Korrö. Precis intill hantverksbyn ligger en byggnad som kallas logen, där besökare kan äta mat eller fika och söka skydd vid dåligt väder.

Arbetet med att bevara ängen börjar tidigt på våren, innan sipporna har blommat. Då tar man bort nedblåsta grenar och räfsar ihop kvistar och löv. Detta kallas rishämtning. Slåttern sker först i juli-augusti och på de stenbundna och kuperade markerna duger fortfarande lien bäst. Slåttern och betet i reservatet gynnar många ljusälskande växter och är viktigt för att bevara områdets biologiska mångfald.

Korrö Naturreservat är en plats där man kan uppleva naturen och ta del av dess historia. Med dess vackra omgivningar och bevarade kulturmiljö är det en plats som är väl värd ett besök.