• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kragenäs

Vägbeskrivning

Kragenäs är ett naturreservat i Tanum kommun i Västra Götalands Län. Reservatet skapades den 16 augusti 1999 och har en total yta på 343 hektar. Av denna yta består 123 hektar av landyta, 219 hektar av vatten och 71 hektar av skog. Västkuststiftelsen är ansvarig för förvaltningen av reservatet.

Naturreservatet består av grunda havsvikar, betesmarker, lövskogar och strandängar. Galtöleran, som omfattar strand- och vattenområden runt Kragenäs, är ett viktigt område för näringslivet och har stor betydelse för sim- och vadarefåglar på grund av sitt rika marina växt- och djurliv.

En av de mest iögonfallande platserna i reservatet är en ekhage som ligger precis bredvid Kragenäs gård. Här finns mycket grova lövträd, vilket är en bristvara längs Bohuskusten. Träden är hem för sällsynta insekter, inklusive den sällsynta läderbaggen. Kusttallskogen i reservatet är också en mycket fin gammal skog.

Besökare kan njuta av fågelobservationer vid klipphällarna vid stranden norr om parkeringsplatsen. Göteborgs scoutdistrikt har en lägerplats i närheten av naturreservatet. Kragenäs naturreservat är ett viktigt område för bevarande av biologisk mångfald och en populär plats för naturälskare att besöka.