• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kråketorpsskogen

Vägbeskrivning

Kråketorpsskogen är en vacker och unik plats i Sävsjö och Vetlanda kommuner i Jönköpings län. Det är ett naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Naturreservatet skapades den 2 mars 1999 och är 32 hektar stort. Av dessa 32 hektar består 30 hektar av landyta, 1 hektar av vatten och 9 hektar av skog.

Kråketorpsskogen är en våtmark som omger Skoggölen och en anslutande kantzon av barrblandskog. Detta unika område har en fascinerande historia. Den äldre granskogen i området har dödats av stormfällning och granbarkborreangrepp, vilket har förvandlat skogen till tall och lövskog. De döda granarna har fallit omkull och skapat svårframkomlig terräng.

I naturreservatet finns även information om områdets historia och flora och fauna. Besökare kan ta del av denna information och lära sig mer om områdets unika karaktär. Kråketorpsskogen ansluter även till ett större reservat med samma namn i Kronobergs län.

Kråketorpsskogen är en vacker plats som är väl värd ett besök för att uppleva dess unika karaktär och historia.