• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kråkholmen

Vägbeskrivning

Kråkholmen är en liten udde som sträcker sig ut i sjön Båven och utgör ett naturreservat i kommunen Flen i Södermanlands Län. Naturreservatet omfattar en hektar landyta och består av en grusås eller rullstensås som bildades under istiden, med riktning nordväst till sydost. Dessa rullstensåsar är vanliga i östra Svealand, men på grund av täktverksamhet är många av dem skadade.

Kråkholmen skyddades som naturminne redan 1957, enbart för att skydda åsen från grustäkt och bebyggelse. Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Södermanlands län och ansvarar för att skydda den orörda åsavsnittet som finns kvar. Skogen i reservatet är dock inte skyddad från avverkning och andra skogliga åtgärder.

För att besöka Kråkholmen kan man ta en bro över till udden från fastlandet. Här kan man utforska den vackra rullstensåsen och njuta av den natursköna omgivningen. Det är viktigt att bevara sådana platser för att skydda den biologiska mångfalden och för att ge människor möjlighet att uppleva naturens skönhet. Kråkholmens naturreservat är ett viktigt skyddsområde och ett värdefullt inslag i Södermanlands län.