• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kråksjöåsen-Kojemossen

Vägbeskrivning

Naturreservatet skapades den 8 januari 1997 och har en storlek på 613 hektar. Av dessa är 243 hektar täckta av skog.

Förutom vacker natur kan besökare även upptäcka medeltida munkars fotspår genom att vandra längs stigen på rullstensåsen Kråksjöåsen, vilket leder ut i den mosaik av skog och myrar som kännetecknar Kojemossens naturreservat.

Besökare kan även ta del av information om reservatet på plats.