• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kroksjöskogen

Vägbeskrivning

I Örebro län ligger naturreservatet Kroksjöskogen. Det är ett relativt nytt reservat som skapades den 18:e januari 2018. Reservatet är stort och täcker en yta på 320 hektar, därav 280 hektar land och 39 hektar vatten. Inom naturreservatet finns det en stor skog på 227 hektar som är hem till en mängd olika arter och växter.

Kroksjöskogen är ett vackert område med ett system av flikiga småsjöar och myrmarker som är hem till en mängd olika fåglar och djur. I skogen finns det också många hänglavar som draperar grenarna på träden och stora block på marken som inlandsisen har lämnat efter sig.

För att underlätta för besökare finns det information och en parkering i naturreservatet. Trots att reservatet är relativt nytt har det redan blivit en populär destination för de som söker en spännande och vild naturupplevelse.

Kroksjöskogen förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län och ligger i kommunerna Degerfors och Lekeberg. Om du besöker området kan du förvänta dig en vacker och orörd natur där du kan uppleva en mängd olika arter och växter.

Information
Parkering