• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kronoskogen

Vägbeskrivning

Kronoskogen är ett flygsandfält där tallar planterades på 1800-talet för att binda sanden. De äldsta tallarna i området är över 150 år gamla och blandskogen består av björk, asp, gran, tall och ek. Lav- och mossområden finns också i reservatet.

Besökare kan njuta av friluftsliv och sportaktiviteter som orientering, elljusspår i olika längd, utegym, volleyboll-, boule- och fotbollsplaner. Dessutom finns det skog och mark att vandra i och uppleva.

Kronoskogen har en rik fågelfauna där morkulla, grönsångare, tofsmes och spillkråka häckar. Goliatmusseron, en exklusiv matsvamp, har också hittats i området.

Tidigare bedrevs torvkolsproduktion i Kronoskogen och en fabrik byggdes där på 1940-talet. Idag kan man se betongrester av fabrikens grund. En järnväg gick också genom Kronoskogen fram till 1990-talet. På den gamla järnvägsbanken finns det idag en gång- och cykelväg.

En fornlämning i form av ett stenblock med skålgropar, som främst dateras till bronsåldern, finns också i området. Stenblocket har spruckit i tre delar och har omkring 60 skålgropar.

Kronoskogen är ett viktigt vattenskyddsområde och är också ett populärt besöksmål för både lokalbefolkningen och turister.