• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kronovalls Store vång

Vägbeskrivning

Kronovalls Store vång är ett naturreservat i Skåne län som förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län. Naturreservatet skapades den 4 juni 2010 och har en storlek på 50 hektar. Av dessa 50 hektar utgör 19 hektar skog.

Området kring Kronovalls slott har under många hundra år använts till bete och slåtter vilket har skapat den rika blomsterprakten som nu finns i Kronovalls Store vång. Hit kan man komma för att se bland annat kattfot, jungfrulin och slåttergubbe – blommor med tusenåriga anor i det kulturlandskap som våra ängs- och betesmarker utgör.

För att underlätta för besökare finns det anordningar som information, parkering och rastplatser i naturreservatet.