• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kulanbeståndet

Vägbeskrivning

Kulanbeståndet är ett naturreservat beläget i kommunen Örebro, i Örebro Län. Reservatet har en yta på en hektar och förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län. Det skapades den 20:e december 1934 och är skyddat för sina stora granar och tallar.

Naturreservatet består av en hektar landyta, som helt täcks av skog. Träden i reservatet har aldrig påverkats av det moderna skogsbruket och många av dem är 250-300 år gamla. Detta gör att det är en unik plats att besöka för att uppleva en gammelskog mitt i den vanliga "storskogen".

För att underlätta besök av Kulanbeståndet finns det två anordningar i reservatet, en informationsskylt och en parkeringsplats. Besökare kan ta en promenad i den lilla gammelskogen och uppleva naturen på nära håll.