• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kumlan

Vägbeskrivning

Kumlan är ett naturreservat beläget i Kristianstads och Tomelilla kommuner i Skåne län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län och skapades den 13 september 1971. Med en storlek på 34 hektar består Kumlan av 18 hektar skog och 16 hektar betesmark.

I Kumlan finns en rödmarkerad vandringsled som sträcker sig cirka 2 km genom det mjukt kuperade beteslandskapet. Längs leden finns flera fina utsikter att beskåda. Reservatet är känt för att tillhöra Skånes mest värdefulla sandmiljöer och betesmarkerna innehåller inslag av den exklusiva naturtypen sandstäpp.

Besökare som vill ta del av Kumlans natursköna områden kan utnyttja de anordningar som finns tillgängliga i reservatet. Här finns bland annat informationstavlor, parkeringsplatser och rastplatser.

För den som vill göra ett längre besök i området finns Blåvingeleden att tillgå. Denna 9 km långa vandringsled binder ihop Kumlan med de intilliggande naturreservaten Maglehem, Lillehem och Drakamöllan.

Kumlan är ett vackert och välbevarat område som passar utmärkt för en dagstur eller en längre vandring i det skånska landskapet.