• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kungsgårdsholmarna och Prostnäset

Vägbeskrivning

Kungsgårdsholmarna och Prostnäset är ett naturreservat beläget i Avesta kommun, i Dalarnas län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län, skapades den 29 maj 2015 och sträcker sig över en yta av 163 hektar.

Av denna yta utgör 158 hektar land och 4 hektar vatten. Skogen i området upptar 132 hektar. Här finns bland annat några av Dalarnas största och äldsta ekar. Det är i lövskogen som de högsta naturvärdena finns.

För att underlätta besökarens upplevelse finns det informationstavlor och en eldstad i reservatet. Området består av Kungsgårdsholmarna i väst och Prostnäset i öst, men inkluderar även en liten del av Sandholmen.

Information
Eldstad