• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kuolpajärvi domänreservat

Vägbeskrivning

Kuolpajärvi domänreservat är ett vackert och unikt naturreservat beläget i Gällivare kommun, i Norrbottens län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och skapades den 31 januari 1997. Storleken på reservatet är 76 hektar och består endast av landyta.

En stor del av Kuolpajärvi domänreservat utgörs av en parklik, grov tallskog som är cirka 300-400 år gammal. Skogen på sydsluttningen av berget Kuolpakorronen och ner mot sjön Iso Kuolpajärvi, som har gett området sitt namn, har flera äldre tallar som bär märken efter samisk barktäkt. Det finns också spår efter minst två bränder, men det finns gott om gamla, döda träd som står kvar och ger mat och husrum åt många arter som är beroende av död ved.

I de övre delarna av Kuolpajärvi är marken torrare och tallarna är låga, grovkvistiga och har lågt ansatta grenar. I de nedersta delarna av reservatet planar sluttningen ut och beståndet övergår till en gles granskog med en hel del björkar.

Kuolpajärvi domänreservat är ett artrikt område med många unika arter som lappticka, rynkskinn, lateriticka och rosenticka. Det är en plats som bjuder på en rik biologisk mångfald och är ett fridfullt område för besökare att njuta av naturen och dess skönhet.

Sammanfattningsvis är Kuolpajärvi domänreservat ett vackert och unikt naturreservat beläget i Norrbottens län. Reservatet består av en parklik, grov tallskog med många unika arter och är ett fridfullt område för besökare att njuta av naturen och dess skönhet.