• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kuoratjjaure

Vägbeskrivning

Naturreservatet Kuoratjjaure är beläget i kommunen Boden i Norrbottens län och förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Reservatet har en landyta på 161 hektar och skapades den 25 maj 2011. Det är en plats med höga naturvärden och rymmer en urskogsartad granurskog med höga träd och flera sällsynta arter.

En av de mest fantastiska upplevelserna i reservatet är utsikten från toppen av Björnberget. Härifrån kan du se ut över omgivningarna och njuta av synen av tallskog på hällmarkerna. Det är möjligt att se träd som är uppemot 400 år gamla, vilket ger en känsla av hur länge skogen har funnits på denna plats.

Det finns flera mindre vanliga arter som trivs i reservatet. I granskogen kan du se lunglav, som växer på gammal sälg och har en intensivt grönt färg. På grund av tidigare skogsbränder, kan du också se kolnade stammar och brandljud på träden.

Naturreservatet Kuoratjjaure har fått sitt namn efter den lilla tjärnen med omgivande myrmark som finns i östra delen. Det är en plats som är väl värt ett besök om du vill uppleva den vackra naturen och få en känsla av hur det är att vara i en urskogsartad skog.

Om du är intresserad av att se mer av denna typ av skog, kan du också besöka naturreservatet Blåkölen som ligger mindre än en kilometer söderut från Kuoratjjaure. Här finns en av de rikaste granskogarna i Sverige när det gäller fynd av sällsynta skalbaggar.