• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kvädöfjärden

Vägbeskrivning

Kvädöfjärden är ett naturreservat beläget i kommunen Valdemarsvik i Östergötlands län. Det förvaltas av Länsstyrelsen och skapades den 30:e mars 1979. Naturreservatet är stort och omfattar 4561 hektar, varav 1255 hektar är landyta och 3305 hektar är vatten. Skogen täcker 798 hektar.

Det här reservatet är särskilt intressant för dess mosaik av olika landskap, inklusive skärgård, barrskog och eklandskap. Området är också känt för sin rika flora och fauna, med 35 fiskarter och 52 undervattensväxter. Det finns livskraftiga bestånd av blåstång, ålgräs och kransalger, och området är en viktig barnkammare för fiskyngel. Det här området är också känt för sin fina vattenkvalitet och är ett referensområde för miljöövervakning av fisk och miljögifter.

Naturreservatet har som syfte att bevara sina havsmiljöer, ytterskärgård med barrskogar och kulturlandskap. Reservatet är undantaget från exploatering och mänsklig påverkan. Därför är det förbjudet att muddra, trålfiska och fiskodla inom området. I Licknevarpefjärden råder förbud mot fritidsfiske och att köra med motorbåt.

Det här reservatet är också känt för sitt rika fågelliv med både flytt- och häckfåglar. Kvädöhalvön har en lång och flikig kust med höga och klippiga stränder. Här och var finns mjukt rundade klipphällar där det går bra att sola och bada.

På Kvädö finns även ett vackert odlingslandskap med skärgårdskaraktär. Kulturlandskapet vårdas av betande djur och fälten är ofta omgivna av ekskog med artrik flora. Övärlden öster om Kvädöhalvön består av både trädbevuxna och kala kobbar och skär. Fågellivet i arkipelagen är rikt med bland annat ejder och svärta. Vissa områden är också fågelskyddsområden med tillträdesförbud.

På Kvädö Rotskär finns stora öppna lavklädda hällmarker, där besökare kan njuta av en storslagen utsikt över den omgivande skärgården. Sammanfattningsvis är Kvädöfjärden ett unikt och viktigt naturreservat i Östergötlands län, med en mängd olika landskap och en rik flora och fauna.

Fågeltorn
Dass
Information
Parkering
Rastplats
Vindskydd
Eldstad
Parkering för rörelsehindrade
View this post on Instagram

A post shared by Anna-Karin Jones (@annakarinjones)