• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kynnefjäll B

Vägbeskrivning

Kynnefjäll B är ett naturreservat som ligger i kommunen Munkedal i Västra Götalands Län. Reservatet, som förvaltas av Västkuststiftelsen, skapades den 4 april 1996 och har en storlek på 1033 hektar. Av den ytan utgör 967 hektar land och 66 hektar vatten. Skog utgör den största delen av reservatet, med en yta på 714 hektar.

Reservatet är utrustat med flera anordningar, inklusive dass, information, parkering, vindskydd, parkering för rörelsehindrade och raststuga. Dessa anordningar gör det lättare för besökare att utforska och uppleva Kynnefjäll B på ett säkert och bekvämt sätt.

Kynnefjäll är ett platåområde som begränsas av Bullaresjöarnas sänka i väster och Örekilsälvens dalgång i öster. Området är mycket jordfattigt och består av parallella sprickdalar med vattendrag och långsmala sjöar. Det är också ett viktigt dokument över Bohusläns skogshistoria.

Under 1700- och 1800-talen var Kynnefjäll nästan skoglöst, och bete och svedjebruk var vanliga inslag i området. Ljunghedar, myrar och hällmarker dominerade då landskapet. Idag har skogen återvänt och utgör den största delen av reservatet.

Besökare kan uppleva den unika naturmiljön genom att vandra längs de många vandringslederna, fiska i någon av sjöarna eller bara ta en avkopplande promenad genom skogen. Med sin rika historia och unika naturmiljö är Kynnefjäll B ett utmärkt resmål för alla som vill uppleva Bohusläns skogshistoria.

Dass
Information
Parkering
Vindskydd
Parkering för rörelsehindrade
Raststuga
View this post on Instagram

A post shared by Lisa Sihlberg (@lisasihlberg)