• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kynnefjäll - Sätret

Vägbeskrivning

Kynnefjäll är ett platåområde som omges av Bullaresjöarnas sänka i väster och Örekilsälvens dalgång i öster. Trots att platån är mycket jordfattig, är den genomdränkt av parallella sprickdalar med vattendrag och sjöar. Skogsallmänningen är en betydelsefull dokumentation över Bohusläns skogshistorik.

Under 1700- och 1800-talen var Kynnefjäll nästan helt utan skog och präglades istället av bete och svedjebruk. Landskapet kännetecknades av ljunghedar, myrar och hällmarker. Idag är naturreservatet en viktig plats för friluftsliv och naturupplevelser.