• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kyrkfuret

Vägbeskrivning

Naturreservatet Kyrkfuret ligger i Skåne Län och förvaltas av Lomma kommun. Det skapades den 31/12/2021 och har en storlek på 6 hektar. Området består av 6 hektar landyta och 6 hektar skog, och utgör en viktig del av det gröna stråket mellan Lomma tätort och kusten.

Kyrkfuret är ett populärt skogsområde som lockar många besökare på grund av sina många promenadstigar och det rika fågellivet. Här kan man få uppleva en vacker och orörd natur med en mängd olika arter av fåglar och djur.

Naturreservatet har en särskild betydelse för miljön i området och skyddar skogsområdet från exploatering och andra hot. Det är en viktig del av Lommas natur och en tillflyktsort för många djurarter.

Besökare uppmanas att respektera naturreservatet och dess regler för att bevara områdets unika natur och bevara dess värdefulla miljö för framtida generationer.