• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Kyrksjölöten

Vägbeskrivning

Kyrksjölöten är ett naturreservat beläget i Stockholms kommun. Reservatet är ett kommunalt område som förvaltas av Stockholms kommun. Naturreservatet skapades den 1 oktober 1997 och är 50 hektar stort. Av dessa 50 hektar består 45 hektar av landyta och 5 hektar av vatten. Reservatet består av en skog på 34 hektar och är tätortsnära.

Kyrksjölöten är en viktig plats för fågellivet i området, särskilt på grund av närheten till Kyrksjön. Sjön bidrar även till att skapa en fuktlövskog som är en viktig livsmiljö för grodor.

Reservatet är populärt bland både lokalbefolkningen och turister som gärna besöker området för att njuta av naturen och dess vackra omgivningar.

Kyrksjölöten är ett exempel på hur man kan bevara och skydda viktiga ekosystem i tätbebyggda områden. Genom att skapa naturreservat kan man säkerställa att värdefulla platser bevaras för framtida generationer att uppleva och njuta av.