• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Låjtavare

Vägbeskrivning

I Dorotea kommun i Västerbottens län ligger naturreservatet Låjtavare. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län och skapades redan 1999. Låjtavare täcker en yta på 268 hektar, varav 267 hektar utgörs av land. Större delen av detta är skog, med en yta på 209 hektar.

I Låjtavare kan man beundra gammal granskog på sydvästsluttningen. Här ligger fallna träd som skapar en spännande och varierad terräng. I norr finns mindre områden med grov och högväxt granskog, där marken täcks av höga örter. Döda, fallna träd utgör livsmiljö för flera hotade vedsvampsarter, bland annat doftskinn, gränsticka, rosenticka, taigaskinn, ullticka och lappticka.

I naturreservatet finns också information tillgänglig för besökare som vill lära sig mer om områdets biologiska mångfald och historia. Låjtavare är med andra ord ett spännande besöksmål för den som vill upptäcka och utforska naturen i Västerbottens län.

Information