• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Läkarebo 1:1

Vägbeskrivning

I Alingsås kommun i Västra Götalands Län finns ett naturreservat vid namn Läkarebo 1:1. Naturreservatet är känt för sin vackra natur och förvaltas av kommunen själva. Det grundades redan år 1959 och har sedan dess varit en plats för många besökare att njuta av naturen på.

Det finns en skogsgård vid södra änden av Läkarebotjärn som är känd för sina kulturhistoriskt intressanta byggnader. På en moränkulle i närheten av gården finns det också ett bestånd av gamla tallar, vilka skyddades som naturminne samma år som naturreservatet grundades. Den största tallen är över en meter i diameter vid brösthöjden och är en populär syn bland besökare.

Naturreservatet ligger mellan infartsvägen till gården Läkarebo och Läkarebotjärnen. Besökare kan njuta av vandringar och promenader i området och uppleva den vackra naturen på nära håll. Förvaltningen av reservatet ser till att området bevaras och skyddas för framtida generationer att få uppleva.