• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Lakobergets naturreservat

Vägbeskrivning

Lakobergets naturreservat är ett vackert område som ligger i Vansbro kommun i Dalarnas Län. Naturreservatet skapades den 15 februari 2016 och förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Det omfattar en yta på 53 hektar, varav 43 hektar utgörs av skog.

Det som gör Lakobergets naturreservat unikt är dess gamla barrblandskog med höga naturvärden. Här kan besökare hitta den fina orkidén nattviol och vandra längs det ibland strida vattendraget Vesnittsbäcken. För att hjälpa besökare att lära sig mer om områdets unika flora och fauna, finns det informationstavlor utplacerade i reservatet.

Lakobergets naturreservat är en mycket viktig plats för bevarande av biologisk mångfald och är ett populärt utflyktsmål för naturälskare och vandrare. Reservatet är öppet för allmänheten året runt och det finns flera vandringsleder som besökare kan följa för att uppleva områdets skönhet.

Genom att bevara och skydda området, garanterar Lakobergets naturreservat att framtida generationer också kommer att kunna njuta av dess unika skönhet och biologiska mångfald.