• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lämpenshålan

Vägbeskrivning

Lämpenshålan är ett naturreservat beläget i Karlstads kommun, i Värmlands län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län, skapades den 15 maj 1984 och har en yta på 22 hektar. Här finns en av länets största dödisgropar som har uppmärksammats för sina ovanligt stora nivåskillnader. Diametern på gropen är cirka 200 meter och nivåskillnaden från botten till vägen är ungefär 30 meter.

Dödisgropen bildades vid den senaste inlandsisens avsmältningsskede för cirka 10 000 år sedan. Det är en kraterliknande fördjupning som uppstod när isberg som legat inbäddade i sanden smälte. På åsens sluttningar finns även spår av tidigare strandlinjer från skeden i Vänerbäckenets landhöjning.

Reservatet består av 21 hektar skog och en hektar landyta. Här finns även information och parkering för besökare. Syftet med reservatet är att bevara åsavsnittet som en geologisk bildning.