• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Långbro

Vägbeskrivning

Långbro naturreservat är ett vackert och kuperat område beläget i kommunerna Hudiksvall och Söderhamn i Gävleborgs län. Naturreservatet är 155 hektar stort och består av 135 hektar landyta och 19 hektar vatten. Den vackra naturen i området består av skog, hällar och strandvallar med klappersten.

Naturreservatet skapades av Länsstyrelsen i Gävleborgs län den 1 januari 1998. Det är även Länsstyrelsen som förvaltar området. I reservatet finns det en anordning för information, som ger besökarna information om områdets historia och dess flora och fauna.

Långbro naturreservat är känt för sin högsta kustlinje som kan ses i form av kalspolade hällar och strandvallar. Det är ett populärt område för vandrare och fågelskådare. Området är hem åt en mängd olika fågelarter, inklusive ugglor, hökar och hackspettar.

Skogen i området domineras av tall, men det finns även en blandlövskog med många aspar. Aspbestånden bidrar till att skapa en rik biologisk mångfald med många sällsynta lav- och mossarter. Kortskaftad ärgspik är en av dessa arter som trivs i området och är specialiserad på att leva på liggande träd.

Långbro naturreservat är en viktig del av Gävleborgs län och dess rika naturarv. Det är ett fantastiskt område för besökare som vill uppleva naturens skönhet och fred.

Information