• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Långelaggen

Vägbeskrivning

Långelaggen är ett naturreservat beläget i kommunen Gnosjö, i Jönköpings län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Jönköpings län och skapades den 19 december 2006.

Reservatet har en total yta på 66 hektar, varav 22 hektar är skog. Det finns en orörd mosse och ett rikkärr, som är mycket ovanligt i denna del av länet. Området har en stor artrikedom och är en av de mest unika platserna i regionen.

I Långelaggens naturreservat finns det en informationstavla som ger besökare en bakgrund om reservatet. Det är en populär plats för vandrare och utflykter, men besökare uppmanas att vara försiktiga och respektera naturen.

Långelaggen är ett exempel på naturens skönhet och är en av de platser som behöver skyddas för att säkerställa dess fortsatta existens. Reservatet ger en möjlighet att uppleva den svenska naturen i sin mest orörda form och är en plats som alla borde besöka.

Information