• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Långnäset

Vägbeskrivning

Långnäset är ett naturreservat beläget i kommunen Tierp i Uppsala län. Reservatet förvaltas av Upplandsstiftelsen och skapades den 16 juni 1995. Det har en storlek på 124 hektar, varav 75 hektar är landyta och 48 hektar är vatten. Reservatet består av en udde i södra delen av sjön Tämnaren med grova lövträd och täta hassellundar. Här trivs många fåglar och området är rikt på fisk.

Skogen är tät och urskogsliknande med många ädla lövträd. I de lundartade delarna av reservatet finns en örtrik flora med bland annat tandrot och storrams. Fågellivet är rikt med arter som kattuggla, mindre hackspett och svarthätta. I söder gränsar reservatet till ett stort område med sankängar vid Sörsjön. Därifrån kan man höra enkelbeckasin och se brun kärrhök i sin vinglande flykt över himlen.

Det finns inga stigar i reservatet och på sina håll kan det vara svårt att ta sig fram bland de grova blocken och den prunkande vegetationen. Utblickar över sjön och våtmarkerna begränsas också effektivt av växtligheten. Långnäset är platsen för den som vill uppleva den fuktiga grönskan i en skog som sjuder av liv och inte räds lite strapatser.