• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Långöhällorna

Vägbeskrivning

Långöhällorna är ett naturreservat som ligger i kommunen Luleå i Norrbottens län. Naturreservatet skapades den 31 oktober 1997 och förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Med en storlek på 102 hektar består naturreservatet av 3 hektar landyta och 98 hektar vatten.

Naturreservatet består av fyra blockrika och låglänta skär som är omgivna av grunda vatten. Dessa skär anses vara en av de mer skyddsvärda fågellokalerna i Luleå södra skärgård. Det är ett paradis för häckande fåglar och besökare kan se många olika fågelarter, såsom grågäss, änder, roskarl och tobisgrisslor.

Det är viktigt för besökare att respektera naturen på Långöhällorna och hålla sig på avstånd från öarna. Det finns en stor risk att ägg och ungar kan förstöras vid ett ovarsamt besök. Därför gäller det att observera landstigningsförbudet. Öarna är trädlösa med undantag för enstaka lågväxta lövträd.

Sammanfattningsvis är Långöhällorna ett fantastiskt naturreservat som är hem för en mängd olika fågelarter. Det är en plats som kräver respekt och hänsyn för att bevara dess unika ekosystem.