• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Långö mosse och Svanasjön

Vägbeskrivning

Långö Mosse och Svanasjön är ett naturreservat beläget i Gnosjö och Vaggeryd kommuner i Jönköpings län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Jönköpings län, skapades den 16 juni 2016 och sträcker sig över en yta av 471 hektar.

Reservatet består av en högmosse med tillhörande randskog samt öppen myr och i södra delen av området finns en sänkt sjö vid namn Svanasjön. Några myrholmar med barrblandskog sticker upp ur mossen och tillsammans med Store Mosse nationalpark bildas ett stort vildmarksområde med ett spännande växt- och djurliv.

Förutom den natursköna miljön erbjuder reservatet även information för besökare. Långö Mosse och Svanasjön är ett viktigt område för den biologiska mångfalden i regionen och är ett populärt utflyktsmål för både lokalbefolkningen och turister.

Information