• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Långsjön-Gåbrek fjällurskog

Vägbeskrivning

Fjällurskogen består av ett blockrikt bergsområde och vidsträckta barrskogar, med gran som den dominerande arten, i en kuperad bergsterräng. Området ligger mellan Mattaure- och Piteälven och hela området är beläget över 500 meter över havet. Den högsta toppen når 783 meter över havet.

Barrskog utgör största delen av Långsjön-Gåbrek, men på bergstopparna består vegetationen av björkskog och rishedar. Kulturspåren i området har främst sitt ursprung från samerna, och vid Långsjön finns exempelvis ett gammalt men välbevarat sameviste.

Detta är en plats för den som söker äventyr och vill uppleva naturen på nära håll. Långsjön-Gåbrek fjällurskog är ett unikt och värdefullt område för både djur och människor, och ett viktigt bidrag till den biologiska mångfalden i Norrbottens län.