• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lappön

Vägbeskrivning

Lappön är ett naturreservat som ligger i Luleå kommun i Norrbottens län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och skapades den 13 juli 1995. Det omfattar en landyta på 54 hektar, varav 43 hektar är skog.

Lappön är känt för sina urskogsliknande blandskogar som rymmer många skyddsvärda arter, inklusive olika typer av tickor. Namnet Lappön kommer från samerna som tidigare brukade ta sina renar dit under vintern. På öns västra sida reser sig Renmålaberget, omgiven av gammelskog. Här finns också klapperstensfält där renlaven frodas. Skogarna är hem för vedsvampar som rosenticka, ostticka, ullticka och lappticka.

Mellan skogarna finns ängar och slåtterkojor som bär spår av slåtter från gamla tider. Längs Lappöns strand finns klippor och sandstränder som är vackra besöksmål vid rätt vind.

Lappön är ett fantastiskt exempel på den rika och varierande naturen som finns i Norrbottens län. Med sin mångfald av arter och naturskönhet är det ett populärt resmål för både lokalbefolkningen och besökare från andra delar av Sverige och världen.