• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lena borg

Vägbeskrivning

Lena borg är ett naturreservat som skapades den 10:e mars 2022. Naturreservatet ligger i kommunen Tidaholm i Västra Götalands Län och förvaltas av Länsstyrelsen i samma län. Naturreservatet täcker en yta på 38 hektar, varav 31 hektar är skog. Området är uppkallat efter ruinerna av stenpalatset Lena borg som ligger inom reservatet.

Lena borg är beläget i ett vackert landskap på Varvsbergets norra del, söder om Kungslena kyrka. Området omges av betesmarker och ädellövskog, och det är ett intressant besöksmål med höga kulturhistoriska och geologiska värden och med en fin natur. Lena borg omnämns i historiska källor redan på 1200-talet i samband med stridigheter mellan Sverker Karlsson och Erik Knutsson.

Naturreservatet säkrar allmänhetens tillgänglighet till Lena borg och utsiktsplatsen Höge klint. Besökare får en fantastisk vy över Skaraborgs kulturbygder från Höge klint. Den lokala föreningen Lena Gille lägger ner ett stort arbete på att sköta vandringsleder, utsiktspunkter och rastplatser i området. Besökare uppmanas att vandra på leder och ta med sig en matsäck som kan avnjutas vid ruinerna efter Lena borg eller vid utsiktsplatsen Höge klint.

Skogen i området är kuperad och varierad, med bitvis gott om död ved. Här finns ekskogar, askskogar, lövsumpskogar, gammelgranar och fina bäckraviner. Flera mossor som signalerar höga naturvärden finns i området, exempelvis långfliksmossa och skogshakmossa. Lena borg är ett fantastiskt besöksmål för de som vill uppleva naturen och kulturen på samma gång.