• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lennheden

Vägbeskrivning

Lennheden är ett naturreservat i Borlänge kommun i Dalarnas län. Det skapades den 23 december 2014 och förvaltas av Borlänge kommun. Reservatet har en landyta på 11 hektar, varav 9 hektar är skog.

Lennheden är beläget på en del av Badelundaåsen, som sträcker sig från Siljan söderut genom länet. Åsen har en skarpt markerad rygg och når en höjd av 35 meter över Dalälvens nivå. Landskapet är mycket omväxlande och storslaget, och rullstensåsen utmed Dalälvens södra sida bidrar på ett markant sätt till landskapets karaktär.

Syftet med reservatsbeslutet är att skydda området från grustäktsverksamhet och därmed bevara en mycket värdefull landskapsbild som annars skulle utsättas för oersättliga skador.

Borlänge kommun har tagit fotografier från reservatet som visar dess vackra och varierande natur.