• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lerådalen

Vägbeskrivning

Lerådalen är ett naturreservat beläget i kommunen Lerum i Västra Götalands Län. Reservatet är förvaltat av Lerums kommun och skapades den 10 april 2013. Med en storlek på 45 hektar består reservatet av 46 hektar landyta, varav 12 hektar är skog.

Naturreservatet utgörs av ett karakteristiskt ravinlandskap med en meandrande å, uppodlade marker ovanför ravinerna och betade ravinslänter. Det odlade landskapet har en lång kontinuitet och är ett av få i närheten av Lerums tätort. På grund av närheten till tätorten är reservatet lämpligt för friluftsliv med en naturanpassad prägel.

Naturvärdena i Lerådalen är främst kopplade till betes- och slåttermarker, geologi och vattendraget. Området är rikt på biodiversitet och är hem för en mängd olika arter. Reservatet är en idealisk plats för dem som vill uppleva naturen på nära håll och njuta av dess skönhet och mångfald.