• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lerorna

Vägbeskrivning

Lerorna är ett naturreservat beläget i Tierp kommun i Uppsala län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län och skapades den 28 juli 2016. Med en total yta på 8 hektar består Lerorna av 7 hektar landyta, 1 hektar vatten och 5 hektar skog.

Det som gör reservatet unikt är den kalkrika berggrunden som ger upphov till en säregen miljö som gynnar en rad sällsynta och hotade arter. Sjön i Lerorna är grunda och kalkrik vilket ger perfekta förhållanden för arter som gölgroda och blodigel. Det är endast den sällsynta blodigeln som suger blod från människor av alla Sveriges närmare 30 olika igelarter. På sjöns botten växer kransalger som kräver klart och näringsfattigt vatten.

Runt sjön finns ett öppet rikkärr med spridda tallar och en stor artrikedom. Här finns också rödlistade arter som kalkkärrgrynsnäcka, gölgroda och rikkärrets karaktärsart nummer ett – orkidén gulyxne. Andra arter som trivs i området är snäckor och trollsländor, såsom pudrad kärrtrollslända.

Rikkärret är en unik och hotad naturtyp som bildas genom närvaron av vatten och kalk. Kalken kommer från berggrunden och härrör från isälvarna som transporterade den söndermalda kalken från Gävlebukten.

Reservatet Lerorna har två anordningar för besökare, information och parkering. Det är ett populärt utflyktsmål för naturintresserade som vill uppleva den unika miljön och de sällsynta arterna som finns i området.

Information
Parkering