• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Lerstugesjön

Vägbeskrivning

I Västra Götalands län, mellan Hjo och Tibro kommuner ligger naturreservatet Lerstugesjön. Det är ett relativt nytt naturreservat som skapades den 18:e februari 2022 och är på 94 hektar. Av dessa är 91 hektar landyta och 2 hektar är vatten. Huvudsyftet med naturreservatet är att förbättra vattenkvaliteten i bäckarna nedströms där det finns flodpärlmusslor och öring.

Naturreservatet består till stor del av skogar, där 75 hektar är skog. Skogarna är hem för många arter, varav många är hotade och sällsynta. I vissa delar av naturreservatet finns det grova aspar som är en viktig livsmiljö för många arter. I bäckar och källor finns det gullpudra och bäckbräsma.

Naturreservatet är delvis svårtillgängligt med lövsumpskogar och andra blöta marker men genom naturreservatet går Rankåsleden. Längs leden kan du från en hög ås väster om våtmarken Iglasjön få en fin utsikt över området. En mindre skogsväg går också genom naturreservatet som du kan vandra eller cykla på.

Äldre dikningar i området har medfört att humus och järnockra frigörs till diken och bäckar vilket skapar problem för flodpärlmusslan, öringen och andra arter nedströms. Detta har lett till att en omfattande hydrologisk restaurering har påbörjats i naturreservatet. Gamla diken läggs igen och avverkad granskog ersätts med livgivande lövsumpskogar. Åtgärderna är viktiga för att förbättra vattenkvaliteten i längden och på så sätt också skydda arterna som lever i bäckarna och sjöarna längre ner i systemet.