• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Libbhults ängar

Vägbeskrivning

Libbhults ängar är ett naturskönt område beläget i Kronobergs län, närmare bestämt i kommunen Uppvidinge. Naturreservatet är 71 hektar stort och förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Det grundades den 7 juli 1971 och består av både betesmarker och skogslundar, samt en bäckravin som går genom reservatets sydvästra del.

Nästan all mark i reservatet har tidigare varit odlad mark som nu sköts genom slåtter och bete för att bevara den biologiska mångfalden. Här kan man finna många arter som trivs i den öppna miljön, såsom granspira, olika orkidéer, smörbollar, slåttergubbe, slåtterblomma, ängsvädd, darrgräs, solvända och den lilla ormbunken låsbräken.

Bland de stora ekarna och lindarna på betes- och hagmarkerna trivs också flera insekter och fjärilar, som exempelvis slåttersandbi och slåttergubbemal. Det är också här som man kan finna den sällsynta ängsvaxskivlingen.

Det finns markerade stigar som går genom reservatet och det finns även anordningar såsom dass, information, parkering och rastplatser för besökare att använda. I bäckdalarna finns också en lövskog med bland annat tvåblad, tandrot och vårärt på marken.

Libbhults ängar är en viktig plats för att bevara den biologiska mångfalden i området och erbjuder en vacker naturupplevelse för besökare att njuta av.